Arxiu IEC. Foto: Begonya Masdefiol

El fons documental i arxivístic de l’Institut d’Estudis Catalans està gestionat des del Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC (arxiu@iec.cat), amb la finalitat de garantir la màxima informació i l’accés digital, i de fer créixer aquest projecte amb la incorporació de nous fons i col·leccions.

Trobareu accessible en línia el catàleg de l’Arxiu Digital de l’IEC, així com els inventaris de tots els fons que tenim a disposició.

Tots els fons
Arxiu històric

Els fons de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans són constituïts per la documentació generada per la mateixa institució en l’exercici de les seves funcions i activitats, des de la  fundació, l’any 1907, fins als nostres dies.

Les eines de descripció per a la gestió d’aquests documents són la base de dades del catàleg, que actualment inclou més de cinquanta-mil registres, i els inventaris detallats de cada fons.

Els trenta-sis fons dipositats a l’arxiu de l’IEC són:

Arxius de membres de l’IEC   (18 fons)

Per a completar aquesta informació, al Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC s’ha portat a terme una recerca acurada per a localitzar els arxius personals d’altres membres de l’IEC. Consulteu la relació alfabètica que oferim la als investigadors que hi puguin estar interessats.

Altres fons   (18 fons)

 

Alguns d’aquests fons han estat digitalitzats amb la col·laboració de:

Procediment de consulta

Adreça de contacte: arxiu@iec.cat

Per a facilitar i agilitar l’accés als fons, cal enviar una sol·licitud per correu electrònic a l’Arxiu de l’IEC, en la qual s’ha d’indicar quina investigació s’està portant a terme i quina documentació es vol consultar. Tot seguit, s’envia la informació pertinent i es concreta el dia i l’hora de consulta.

Per al servei de reproducció de documents, trobareu les condicions establertes en aquest document.

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra consulta o sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop donada resposta a la consulta o sol·licitud procedirem a destruir-les. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

Condicions d'accés

Des de l’Arxiu de l’IEC es tenen en compte els valors documentals establerts en el quadre següent:

FASE FUNCIÓ DURADA

LOCALITZACIÓ 

1. ACTIVA Documentació en tràmit. Vigència administrativa i consulta freqüent 5 anys Arxius d’oficina o de gestió
2. SEMIACTIVA Consulta interna. Avaluació per a seleccionar-los i expurgar-los De 6 a 25 anys Arxiu intermedi (integrat a l’arxiu central)
3. INACTIVA Valor històric i conservació permanent

A partir de 25 anys

 

Arxiu central històric

Els usuaris tenen accés a la documentació de l’arxiu històric de l’IEC (fase 3), amb finalitats de recerca i investigació, quan aquesta ha superat els 25 anys d’antiguitat, i, per tant, ha adquirit el valor històric que li proporciona una conservació permanent a l’arxiu.