Arxiu històric de l’IEC

Història

Els inicis de l’Arxiu de l’IEC ens remeten al període quan l’IEC estava ubicat al Palau de la Generalitat. Trobem documentat l’arxiu l’any 1917, quan el responsable n’era Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. En èpoques de dictadures, guerra i postguerra, l’arxiu reflecteix la dispersió i el deteriorament obvis, tot i que s’arriba a conservar en cases particulars i en institucions diverses. L’any 1975 el ple de l’IEC acorda la recuperació de l’Arxiu, que es consolidarà definitivament als anys noranta. L’arxiu és gestionat tècnicament pel Servei de Documentació i Arxiu, i el seu director acadèmic forma part de l’Equip de Govern de l’IEC. Adreça de contacte: arxiu@iec.cat

Sèries documentals destacades

Actes de reunions Les actes de reunions de l’Institut d’Estudis Catalans reflecteixen la seva història, incloent-hi les activitats de personatges il·lustres i d’entitats relacionades localment o internacionalment. Segons la procedència, podem trobar:

  • Reunions del Ple
  • Reunions del Consell Permanent
  • Reunions de les diferents seccions de l’IEC

Podeu consultar-les a la plataforma IEC Obert, aquí.

Correspondència La sèrie documental de correspondència de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans inclou corresponsals destacats del món científic i cultural català com poden ser Antoni Rubió i Lluch, Joaquim Miret i Sans, Eugeni d’Ors, Carles Riba, Joan Coromines, Josep Carner, etc.

Podeu consultar-la a la plataforma IEC Obert, aquí.

Memòries i anuaris Aquesta sèrie documental inclou la documentació original recollida per a les memòries i els anuaris de l’Institut d’Estudis Catalans, des dels seus inicis fins a l’actualitat, incloent-hi les etapes d’activitat clandestina de l’IEC.

Podeu consultar-los a la plataforma IEC Obert, aquí.

Arxiu gràfic L’arxiu d’imatges es troba dividit en quatre àmbits:

  • Fons del Corpus Vitrearum Medii Aevi
  • Retrats de membres de l’IEC.
  • Activitats i actes de l’IEC
  • Imatges de la Casa de Convalescència

Material lexicogràfic La sèrie documental de material lexicogràfic correspon a treballs, normalment en forma de fitxes manuscrites, portats a terme en l’àmbit de la lexicografia.

ALMA (Diccionari del llatí medieval) Català – Castellà – Llatí / Diccionari de la llengua literària antiga Diccionari de la llengua literària moderna /  Diccionari de la rima / Diccionari dels dialectes /  Fitxes toponímiques Labèrnia / Buidatge de vocabularis Diversos. Tota aquesta documentació està ordenada en contenidors especials de conservació adaptats al format especial de les fitxes.