Fons personals i d’entitats

Els trenta-nou fons de l’arxiu de l’IEC són:

Arxius de membres de l’IEC   (19 fons)

Per a completar aquesta informació, al Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC s’ha portat a terme una recerca acurada per a localitzar els arxius personals d’altres membres de l’IEC. Consulteu la relació alfabètica que oferim la als investigadors que hi puguin estar interessats.

Altres fons   (20 fons)

 

Consulteu-los també al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya