CAPÍTOL VIIè: Precedents de l’Escola de Barcelona MANUSCRIT MECANOSCRIT
CAPÍTOL VIIIè: Fundació de l’Escola de Barcelona MANUSCRIT MECANOSCRIT
CAPÍTOL IXè: Els poetes de l’Escola de Barcelona MANUSCRIT MECANOSCRIT
CAPÍTOL Xè: Ausiàs March     MANUSCRIT MECANOSCRIT
CAPÍTOL XIè: L’Escola de València MANUSCRIT MECANOSCRIT
CAPÍTOL XIIè: El setzèn segle MANUSCRIT MECANOSCRIT

Documents originals del Repertori, dipositats a l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans (descripció catalogràfica).